EST ENG RUS
Batuudimaastik
Batuudimaastik
batuut
Liutoru

Seiklusmaa kodukord

ÜLDINE 

1. Palume kõikidel külastajatel suhtuda üksteisesse viisakalt ja käituda vastavalt heale tavale ja kommetele.
2. Seiklusmaal saab olla ainult hea tujuga. Kaklemine, norimine, teiste tõukamine ei ole lubatud !  
3. Palume kasutada seiklusmaa atraktsioone ja mänge hoolikalt ning heaperemehelikult. Seiklusmaa vara tahtlikul kahjustamisel või hävitamisel on Kuulsaal OÜ õigus nõuda kahju täies ulatuses hüvitamist.
4. Seiklusmaal on õigus keelduda teenindamast inimesi, kes ei järgi meie sisekorra reegleid või tahtlikult rikuvad atrakstioone ja tülitavad teisi mängijaid.
5. Seiklusmaa külastajatel palume jätta üleriided ja jalanõud garderoobi. Seiklusmaa ei vastuta külastaja isiklike asjade, sealhulgas väärisesemete kaotsimineku, varguse või kahjustumisega kaasnevate kahjude eest. 
6. Seiklusmaal on välisjalanõudes viibimine  rangelt keelatud. Palume kaasa võtta sportlikud  ja puhtad sisejalanõud, mis on heleda kummitallaga. 
7. Paljajalu seiklusmaal viibimine on  keelatud. 
8. Toidu ja joogiga on mängumaale sisenemine keelatud.
9. Söögiga lubame liikuda vaid selleks ettenähtud kohtades, kohvikus või sünnipäevamajas laua taga.
10. Seiklusmaa administraatoril on õigus last mitte vastu võtta, kui laps on silmnähtavalt 
haige ning seetõttu võib ohustada teiste laste tervist. 
11. Seiklusmaa tagab töötaja alalise kohaloleku kes abistab ja suunab lapsi atraktsioonide kasutamisel.  
12. Seiklusmaal viibivad lapsed on lapsevanema vastutusel ja  kohapeal viibivad lapsevanemad on kohustatud jälgima laste tegevust. 
13. Külastaja vastutab ise selle eest, et seiklusmaa poolt pakutavad tegevused on sobivad ja vastavuses tema füüsiliste võimete ja tervisliku seisundiga.
14. 5 aastased ja nooremad lapsed  võivad batuudil viibida üksnes koos vanemaga.
15. Seiklusmaa ega selle töötajad ei vastuta külastajate võimalike õnnetusjuhtumite eest, välja arvatud mänguvarustuse ja/või atraktsioonide riketest tuleneda võivad juhtumid.
16. Seiklusmaal on videovalve ja lapsevanem või muu lapsega kaasas olev lapse eest vastutav isik annab seiklusmaale sisenedes nõusoleku enda ja lapse jälgimiseks Kuulaal OÜ videokaameratega. 
17. Suitsetamine, alkohoolsete jookide ning mis tahes muude mõnuainete tarvitamine on seiklusmaal rangelt keelatud.
18. Seiklusmaa töötajal on õigus eelkirjeldatud keelatud tegevuse avastamisel paluda külastajal viivitamatult lahkuda.  
19. Sünnipäevade korraldamine on võimalik üksnes sünnipäevade tubades. 
20. Muuuvis on oma toit ja jook keelatud!
21. Erandid (allergeenid, eriüritused jne) tuleb kooskõlastada maili teel vähemalt 48 tundi enne ürituse algust. Kooskõlastuseta oma toidu ja joogi tarbimisel teeninduskohas rakendub lisatasu 150€ 
21. Pileti tuleb osta alates 2 aastaste laste puhul. 
22. Säraküünlade ja vulkaanide kasutamine on Muuuv Seiklusmaal rangelt keelatud. 


NÕUDED ATRAKTSIOONIDE KASUTAMISEL 

Batuutil hüpates jälgida: 
19. Hüppama minnes palume jälgida, et ei jäetaks asju taskusse (telefonid, võtmed, ehted jms). Esemed võivad kahjustada batuuti või külastajat ennast ning kaduda atraktsioonide vahele. 
20. Hüppama on keelatud minna söögi ja joogiga, kaasa arvatud nätsuga. 
21. Prillide kandmine hüppamise ajal ei ole soovitav.
22. Palume mitte tirida batuudile kohal olevaid ronimisvõrkusid.  
23. Puhkamiseks palume batuudilt lahkuda.
24. Batuudile lubatud maksimaalselt 2 last. 
25. Alla 5 aastased lapsed võivad batuudil hüpata vaid lapsevanema juuresolekul.  
26. Batuudimaastikul on keelatud saltod ja hüppamine üle kaaslase. 
27. Ühel batuudilt teisele hüppamine on meie batuudimaastikul keelatud!

Poroloonbasseini hüpates jälgida:
28. Palume poroloonkuubikuid mitte august välja loopida. 
29. Poroloonibasseini palume hüpata vaid jalad, selg või kõht ees! 
30. Poroloonbasseini hüpates palume veenduda, et keegi ei jääks ette. Hüpata ei tohi  enne kui eelnev hüppaja on sealt lahkunud. 

Ronimisvõrgul, ronimisseinal ja -radadel ronides jälgida :
31. Palume olla hoolikas ja arvestada teiste ronijatega.
32. Ronimisradadel ja võrkpüramiidil on üksteise tõukamine  ja teiste atraktsioonide külge hüppamine ja tirimine keelatud !
33. Ronimisel palume alustada ja lõpetada rada vaid selleks ettenähtud kohtades.
34. Ronima minnes palume kinnitada pikad juuksed ja soovitame mitte kaasa võtta esemeid, mis võivad ronimisel kaduma minna. 
35. Ronimisseinal on keelatud ronida paljajalu. 
36. Palume mitte istuda või lamada mattidel samal ajal kui keegi teine ronib . 
37. Ronimisseinalt lasku ronides, mitte hüpates!

Liu- ja ronimistoru juures jälgida :
38. Liutorust laskudes palume olla hoolikas ja arvestada teiste ronijatega. Laskudes palume veenduda, et toru lõpus või selle sees ei oleks kedagi ees. 
39.  Liutoru peale või üle selle serva ronimine on keelatud!
40. Liutorust palume alla libistada istuli või selili jalad ees. Ronimistorust väljudes palume jälgida, et see oleks ohutu ! 


Seiklusmaa töötajad on meeleldi nõus kodukorras olevaid punkte selgitama. Küsimuste või probleemide korral palume koheselt pöörduda  seiklusmaa  töötaja poole. 
 
Mõnusat seiklemist !  
ATRAKTSIOONID
PEOPAKETID
CATERING
LISATEENUSED
HINNAD
GALERII KONTAKT BRONEERI